Selfie na Lodowisku!

1492

Zrób selfie, wygraj nagrody!

Uwaga, uwaga! Ogłaszamy konkurs, w którym możesz wygrać karnet umożliwiający 15 wejść po 1 godzinie na obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie (basen, siłownia, sala korekcyjna, lodowisko), ważny przez rok!

Wystarczy zrobić wyjątkowe selfie podczas pobytu na Lodowisku Miejskim i wrzucić je na tablicę naszego facebookowego fanpage dodając hashtagi #Kętrzynmiastemsportu, #MosirKętrzyn, #LodowiskoKętrzyn do 7 lutego 2016r.

Chwytaj za telefon i pokaż nam jak aktywnie spędzasz ferie zimowe!

Nagrody czekają!

selfie na lodowisku MEDIA

REGULAMIN KONKURSU „SELFIE NA LODOWISKU”

 1. Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie, ul. Kazimierza Wielkiego 12A, 11-400 Kętrzyn.
 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej mosir-ketrzyn.pl oraz w kasie Lodowiska Miejskiego przy ul. Kajki w Kętrzynie
 4. Konkurs skierowany jest do osób mieszkających w Polsce. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie jedynie za zgodą ich opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie. Warunkiem zakwalifikowania odpowiedzi do Konkursu jest posiadanie wszelkich praw autorskich do niej. Nagrodą przeznaczoną dla autorów trzech zdjęć, które zdobędą największą ilość polubień będą karnety na obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie.
 5. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, dzieci, wnukowie, rodzeństwo, rodzice).
 6. W przypadku gdy uczestnik opublikuje więcej niż jedno zdjęcie spełniające warunki konkursu – nagrodzone zostanie jedno z największą ilością polubień.
 7. Konkurs przeprowadzony zostanie za pomocą oficjalnego kanału facebookowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie.
 8. Czas zgłaszania zdjęć odbędzie się w dniach: 25 stycznia 2016r. – 7 lutego 2016r.
 9. Zgłoszenie zdjęcia do konkursu polega na wrzuceniu go na tablicę fanpage Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie z podpisem hashtag (tzw. Znacznik poprzedzony #) #Kętrzynmiastemsportu, #MosirKętrzyn #LodowiskoKętrzyn.
 10. Komisja powołana przez organizatora wybierze i nagrodzi trzy zdjęcie z największą ilość polubień.
 11. Rozwiązanie konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej MOSiR Kętrzyn mosir-ketrzyn.pl oraz fanpage facebookowym 8 lutego 2016r.
 12. Warunkiem odebrania nagrody jest wysłanie w terminie 10 dni od dnia opublikowania informacji o wygraniu w Konkursie przez Zwycięzcę wiadomości prywatnej z danymi osobowymi, które posłużą do późniejszego odebrania nagrody w kasie Lodowiska Miejskiego przy ul. Kajki w Kętrzynie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jest jednak zarazem konieczne do wydania nagrody.
 13. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i wysyłania nagród), zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. NR. 101, poz.926. z późn. zm.).
 14. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody, jednakże nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią, bądź żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
 15. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani bezpośrednio związany z serwisami społecznościowymi Facebook ani jego właścicielami czy administratorami. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do  właścicieli czy administratorów serwisów społecznościowych Facebook. Uczestnik zwalnia Facebook z odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione w związku z Konkursem.

 

 

 .