Wielkanocny Turniej Bilardowy

1350

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie i Bałtyckie Centrum Bilardowe zapraszają wszystkich sympatyków gry w bilard na tegoroczny Wielkanocny Turniej Bilardowy o puchar Burmistrza Miasta Kętrzyn, który odbędzie się 20 marca 2016r. o godz. 10.00 w Bałtyckim Centrum Bilardowym przy ul. Moniuszki 1.

Do wygrania atrakcyjne nagrody!

Zapisy na turniej trwają do 19 marca u instruktora gry w bilard lub pod adresem mailowym: baltyckiecentrumbilardowe@wp.pl

wilkanocny turniej bilardowy media2

REGULAMIN II WIELKANOCNEGO TURNIEJU BILARDOWEGO
O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA KĘTRZYN 20.03.2016 r.

ORGANIZATORZY :

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie

ZASADY ORGANIZACYJNE:

1. Rozgrywki odbędą się w zależności od ilości osób zapisanych do turnieju: system 2KO lub system pucharowy do 5 wygranych lub mniej (w zależności od ilości uczestników) partii w odmianę 9 bil. Zawodnicy ligowi przegrywają z nielicencjonowanymi zawodnikami 0:1 lub 0:2 w zależności do ilu wygranych partii będą rozgrywane mecze.

2. W rozgrywkach może wziąć udział każdy, po wcześniejszym zgłoszeniu się do turnieju w terminie do 24.03.2016r. Jeżeli będą wolne miejsca organizator ma prawo zapisać zawodnika do turnieju przed jego rozpoczęciem.

3. Ustawienie zawodników odbywa się poprzez losowanie miejsc przed turniejem.

4. Mecze rozgrywane są na podstawie oficjalnych przepisów gry w bilard PZBiL. W turnieju mogą brać udział zawodnicy licencjonowani oraz amatorzy.

5. Za wygrany mecz zawodnik przechodzi dalej do góry w tabeli aż do meczu finałowy. Zawodnicy będą toczyć mecz o 3 miejsce do 5 wygranych partii, tak samo zawodnicy finałowi.

6. Turniej prowadzony jest przez pracownika odpowiedzialnego za salę bilardową MOSiR Kętrzyn. Do jego obowiązków należy czuwanie nad przebiegiem rozgrywek, notowanie wyników, przyjmowanie odwołań.

7.Organizator zobowiązany jest przygotować salę, niezbędny sprzęt, zaplecze sanitarne oraz zapewnić bezpieczeństwo w czasie zawodów. Zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów oraz regulaminu Sali Bilardowej. Obowiązuje kulturalne zachowanie.

8.Nagrody za zdobyte miejsca:
­nagrody rzeczowe
­puchary dla 3 pierwszych miejsc

9. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu lub zasad co do ilości rozegranych partii w trakcie gry.