Spring Blue Bear 2017

1811

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie i Blue Bear Team serdecznie zapraszają na tegoroczną edycję zawodów freestylowych „Spring Blue Bear”, które odbędą się 26 marca o godz. 10.00 w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ul. Kazimierza Wielkiego 12A.

REGULAMIN ZAWODÓW

1.CELE I ZADANIA :
► popularyzacja Freestyle slalomu na rolkach – aktywizacja klubów do pracy z dziećmi i młodzieżą,
► upowszechnianie sportu wrotkarskiego,
► propagowanie wrotkarstwa jako przyszłej dyscypliny olimpijskiej,
► promocja zdrowego trybu życia,
► promocja aktywności fizycznej w kontekście zapobiegania nadwadze, stymulowanie aktywności fizycznej w rodzinie i u osób nieaktywnych sportowo bez względu na wiek

2. ORGANIZATOR:
UKS OLIMP Kętrzyn BlueBear sekcja jazdy na rolkach
https://www.facebook.com/pages/BlueBear/246463858716317
PRZY WSPÓŁUDZIALE :
Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich – www.pzsw.org
Urzędu Miasta w Kętrzynie www.ketrzyn.com.pl
Polish Slalom Series http://www.polishslalomseries.com/?lang=pl
World Slalom Series http://www.worldslalomseries.com/
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie www.mosir-ketrzyn.pl

3. TERMIN I MIEJSCE:
26 marca 2017 r. godz. 09:00 Hala widowiskowo sportowa MOSiR Kętrzyn
4. UCZESTNICTWO : Zawody mają charakter otwarty i ogólnodostępny
4.1 W zawodach mogą brać udział wszyscy chętni po spełnieniu wymogów regulaminowych :
4.2 Zawodnicy posiadający licencje PZSW.
4.3 Dzieci nie zrzeszone po złożeniu przez rodziców lub opiekunów prawnych pisemnego oświadczenia o stanie zdrowia pozwalającym mu na uczestnictwo w imprezie sportowej
4.4 Zawody zostaną przeprowadzone w następujących kategoriach: JUNIOR oraz Dzieci
4.5 Konkurencje rozgrywane podczas zawodów

  • Speed
  • Battle
  • Jump
  • Trójbój Dziecięcy

4.9 Warunkiem przeprowadzenia klasyfikacji jest start minimum 3 zawodników.

6. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Zawody zostaną przeprowadzone wg. przepisów WSSA stosowanych przez PZSW.
7. ZGŁOSZENIA :
7.1 Należy dokonywać zgłoszenia udziału w zawodach w dniu zawodów w biurze zawodów do godz. 10:00 (nie dotyczy trójboju dziecięcego)

7.2 Wpisowe płatne podczas zawodów 200zł jedna konkurencja 300zł więcej konkurencji. Wpisowe można uiścić w biurze zawodów. Rabat na wszystkie konkurencje 100% 😉

8. KLASYFIKACJA I NAGRODY :
I-IV miejsce dyplomy oraz nagrody rzeczowocowe 🙂
wszyscy juniorzy zdobywają punkty w klasyfikacji rankingu światowego organizacji WSSA
dla wszystkich dyplomy za udział
Głównym sponsoram nagród jest BlueBear

9. ZASADY FINANSOWANIA :
9.1 Koszty organizacyjne zawodów pokrywa Organizator.
9.2 Koszty dojazdu , zakwaterowania i wyżywienia pokrywają zainteresowane kluby i osoby .
9.3 Organizator nie zapewnia ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, uczestnicy powinni więc posiadać indywidualne ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe.
9.4 Zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
9.5 Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb zawodów i rozpowszechnianie jego wizerunku w mediach.