Życzenia

1344

„W Noc Bożego Narodzenia Bóg
otworzył nam Niebo dzieląc z nami
ziemskie życie. Człowiek jest wielki nie
przez to kim jest, ale przez to, czym
dzieli się z innymi.”
– św. Jan Paweł II

zyczenia
osobistych zamierzeń.