STYPENDIA SPORTOWE 2016

1303

Burmistrz Miasta Kętrzyn uprzejmie informuje, że zgodnie § 10 ust. 1 Uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr XVII/97/11 z dnia 27 października 2011r., zmienionej Uchwałą Nr VII/55/15 z dnia 26 marca 2015r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz nagród udzielanych instruktorom i trenerom w dziedzinie kultury fizycznej do dnia 15 stycznia 2016r. w Urzędzie Miasta ul. Wojska Polskiego 11 w Punkcie Obsługi Interesantów (parter) składa się wnioski o przyznanie stypendium sportowego lub udzielenie nagrody instruktorowi i trenerowi.
Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium sportowego lub udzielenie nagrody instruktorowi i trenerowi jest złożenie odpowiedniego wniosku (załączniki do uchwały).

Pełna treść ogłoszenia i wnioski do pobrania w formacie: Word, PDF.