Regulamin sauny

3400

&1
Klient przed wykupieniem karnetu lub wejścia jednorazowego zobowiązany jest zapoznać się z treścią poniższego regulaminu. Zakupienie karnetu lub wejścia jednorazowego na saunę stanowi akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

&2
Sauna to zabieg termiczny polegający na przegrzaniu organizmu, zmuszając go do obfitego potu, wraz z którym z organizmu wydalane są toksyczne produkty przemiany materii.

&3
W pomieszczeniu umieszczona jest jedna kabina: sauna fińska (sucha) 6-osobowa. Poniższy regulamin dotyczy tej sauny.

&4
Sauna jest czynna od poniedziałku do niedzieli w godz. 09.00-21.00 po wcześniejszej rezerwacji.

&5
Rezerwacji Sauny, można dokonać telefonicznie pod nr tel. 89 751 3198 lub osobiście w administracji MOSiR. W trosce o komfort osób korzystających z Sauny należy przestrzegać godzin rezerwacji.
W przypadku nie odnotowania rezerwacji telefonicznej lub osobistej minimum 1,5 godziny przed zamknięciem sauny właściciel zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wyłączenia pieca.

&6
Korzystający z sauny bierze pełną odpowiedzialność wynikającą ze stanu jego zdrowia i konsekwencji po pobycie w saunie. Z sauny nie mogą korzystać osoby chore, osoby z podwyższoną temperaturą, osoby cierpiące na stany zapalne organów wewnętrznych (takie jak: choroby serca, naczyń krwionośnych), osoby z nadciśnieniem, osoby po udarach, osoby z niezupełnie wyleczoną gruźlicą płuc, osoby z nowotworami, osoby chore na padaczkę, osoby cierpiące na alergię i choroby skóry, osoby chore na tarczycę, kobiety w ciąży, młodzież do 18 lat.

&7
W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.

&8
Z sauny można korzystać tylko w towarzystwie innej osoby, co pozwoli na natychmiastową pomoc w wypadku złego samopoczucia.

&9
Z sauny nie mogą korzystać dzieci i młodzież podczas szkolnych zajęć zorganizowanych.

&10
Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z sauny tylko i wyłącznie w towarzystwie dorosłego opiekuna.

&11
Do kąpieli w saunie trzeba zaopatrzyć się w obuwie typu japonki, mydło oraz dwa ręczniki: jeden służy do wycierania się drugi jako podkładka na ławę.

&12
Z sauny należy korzystać zupełnie nago z owinięciem ciała w suchy ręcznik, strój kąpielowy zatrzymuje pot na ciele i może spowodować podrażnienie skóry.

&13
Korzystanie z sauny po obfitym posiłku nie jest wskazane

&14
Na terenie sauny zabrania się: biegania po terenie i hałasowania oraz głośnego prowadzenia rozmów, wchodzenia na elementy konstrukcyjne saun nieprzeznaczone do tego celu, dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych grzewczych, wnoszenia i spożywania alkoholu i napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających, palenia tytoniu, niszczenia wyposażenia, nieobyczajnego zachowania bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe, wlewania własnych olejków na kamienie.

&15
Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.

&16
Przed przystąpieniem do kąpieli w saunie należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą a następnie wytrzeć do sucha.

&17
Jeden cykl kąpieli trwa około 25 minut: 8-12 minut przebywanie w gorącym pomieszczeniu, a następnie 8-12 minut stopniowe ochładzanie ciała wodą pod prysznicem (w cyklu drugim i trzecim przebywanie w gorącym pomieszczeniu nie powinno być dłuższe niż 10 minut).