Regulamin i zasady korzystania z Sali Bilardowej

Regulamin Sali Bilardowej  &1 Niniejszy regulamin obowiązuje łącznie z regulaminem ogólnym korzystania z obiektów należących do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kętrzynie, &2 Osoby przebywające w Sali...

Regulamin korzystania z Sali Korekcyjnej

Uwagi ogólne 1. Osoby korzystające z sali korekcyjnej zobowiązane są do kulturalnego zachowania. 2. W przypadku jakichkolwiek przeciwskazań do ćwiczeń lub dolegliwości ćwiczący ma obowiązek poinformować...

Zasady korzystania z Siłowni i Sali Fitness

&1 W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich, które posiadają ważny karnet lub wniosły opłatę jednorazową. &2 Osoby poniżej 18 roku życia, (od 15...

Regulamin sauny

&1 Klient przed wykupieniem karnetu lub wejścia jednorazowego zobowiązany jest zapoznać się z treścią poniższego regulaminu. Zakupienie karnetu lub wejścia jednorazowego na saunę stanowi akceptację...

Regulamin korzystania z Miejskiej Hali Sportowej

& 1 Miejska Hala Sportowa służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji placówek oświatowych oraz indywidualnych i zbiorowych potrzeb mieszkańców...

Regulamin Kortów Ziemnych Miejskiego Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego „KĘTRZYNIANKA”

& 1 Regulamin kortów ziemnych, zwanych dalej "regulaminem" określa zasady i tryb korzystania z obiektu i jego urządzeń oraz z zaplecza technicznego, a także przyległego...

Regulamin Pływalni Miejskiego Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego „KĘTRZYNIANKA”

& 1 Regulamin otwartej pływalni, zwany dalej "regulaminem"  określa zasady i tryb korzystania z obiektu i jego urządzeń oraz zaplecza technicznego, a także przyległego terenu...