Zasady korzystania z Siłowni i Sali Fitness

1829

&1
W zajęciach mogą brać udział osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich, które posiadają ważny karnet lub wniosły opłatę jednorazową.

&2
Osoby poniżej 18 roku życia, (od 15 roku życia), zobowiązane są do przyniesienia zgody od rodziców lub opiekunów prawnych.

&3
Osoby biorące udział w zajęciach na Siłowni i Sali Fitness czynią to na własną odpowiedzialność.

&4
Na sali obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania alkoholu. Zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych, z wyłączeniem napojów. Podczas ćwiczeń obowiązuje bezwzględny zakaz żucia gumy.

&5
Ćwiczący mają obowiązek przynosić stój sportowy.
Bezwzględnie obowiązuje obuwie zmienne, z czystą podeszwą. Zabronione jest ćwiczenie w klapkach.

&6
Osoby przebywające na Sali Fitness i Siłowni zobowiązane są okazywać wzajemną tolerancję i zrozumienie względem siebie. Użytkownik powinien pozostawić po sobie nienaganny porządek, zachować ciszę i nie używać wulgaryzmów.

&7
Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się w sposób bezpieczny z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo dla innych uczestników, poszanowaniem sprzętu i sali.

&8
W przypadku nieznajomości zasad korzystania z urządzeń należy zgłosić się do instruktora.

&9
Użytkownik, który w czasie ćwiczeń lub pobytu na sali źle się poczuje, zobowiązany jest przerwać ćwiczenia i natychmiast powiadomić o tym instruktora.

&10
Zabronione jest rzucanie sztangami, hantlami i talerzami.

&11
O wszystkich zauważonych nieprawidłowościach należy natychmiast poinformować instruktora.

&12
Do sterowania sprzętem TV, klimatyzacją itp. uprawniony jest tylko instruktor, który w miarę możliwości, będzie starał się uwzględnić życzenia użytkowników.